Az Alapítvány értékrendje

A gazdálkodó egyén önzéséből teremtődik a közösség számára jólét. Az államhatalomba került egyén önzéséből pedig háború és elszegényedett közösség. Az üzleti élet szabadsága, ha mindez folyamatos versenyben zajlik, megnyitja a határokat, és gazdagságot teremt. Az állam terjeszkedése az egyénnel szemben megfojtja a versenyt, az egyéni szabadságot, a vállalkozói szabadságot, így káoszba, válságokba, mélyszegénységbe sodorja a társadalmat. A gazdasági életben részt vevő állam rossz és pazarló üzleti szereplő , nem a tulajdonosi érdekeket szolgálja, hanem az éppen hatalmon levő politikusokét, illetve a velük társutasokét. Az egyén jó üzletember, ha saját érdekét szolgálja, vagyis ha nem kell megfelelnie olyan állami elvárásoknak, amely az üzleteit gúzsba köti. Az önző egyén szabadsága tehát, amennyiben az a szabadság az egyének közötti egyenlő  jogok elvén alapul, jólétet, toleranciát, sokszínűséget teremt. A minimális közszolgáltatásokat (mindenki felé egyenlő jog- és közrend védelme) biztosító állami, illetve önkormányzati bevételek feletti adóztatás egyenlő a szabad, ezért kreatív, így a közösség számára önzésével jólétet teremtő egyén rabszolgává tételével, amely ellen minden szellemi eszközzel – tollal és előszóval – tiltakozni kell.

A Szabad Piac Alapítvány semmilyen pártot nyilatkozataival vagy egyéb módon nem támogat, a kampányharcokban nem vesz részt, illetve maximálisan elzárkózik attól, hogy pártpolitikusoknak nyújtson támogatást. Kizárólag olyan szervezeteknek szervez támogatást, amelyek a parlamentáris demokrácia, a vélemény- és szólásszabadság, a kereskedelmi szabadság és az egyének közötti egyenlőségek elkötelezett hívei.

Bármilyen fajta antidemokratikus, rasszista, felelőtlen, populista tevékenység tudatos alapítványi támogatása, vagy a fentebb leírt értékekkel szembeni cselekvés esetén az Alapító intézkedik az Alapítvány megszüntetése iránt.

Az Alapítvány tevékenységéhez mindennemű állami támogatást elutasít, kizárólag privát és civil (hazai és külföldi céges vagy alapítványi) támogatásokat fogad el.