Az Alapítvány célja

A Szabad Piac Intézetet a Szabad Piac Alapítvány hozta létre. Az Alapítvány célja, hogy képviselje, hirdesse, megvédje Magyarországon a szabadpiaci értékeket, eszméket az alábbiak szerint:

 • A klasszikus liberális értékek közvetítése (egyéni szabadság és felelősség, joguralom, jogbiztonság, alkotmányosan vagy törvényileg korlátozott kormányzati hatalom), társadalmi tolerancia erősítése
 • A szabadpiaci eszmék, az önálló gazdasági szereplők versenyén alapuló, sokszínű társadalom hirdetése
 • A magántulajdon és a magántulajdonos védelme
 • A rasszizmus elleni fellépés
 • Erősíteni az egyéni szabadságjogokat, a politikai és társadalmi folyamatok átláthatóságát, alkotmányosságát
 • Szabadelvű civil szervezetként az állami szervek, hivatalok, intézmények és politikák kontrollja, ily módon is erősítve a törvénytisztelő polgár szerepét
 • A kereskedelem szabadságának védelme, a protekcionista és nacionalista gazdaságpolitikával szemben
 • Baráti kapcsolatok, együttműködő viszony kialakítása más országok, de elsősorban a közép-európai térség hasonlóan szabadságpárti szervezeteivel, intézményeivel, eszméink hathatósabb képviselete céljából

Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 • Szak- és háttéranyagok, tudományos kutatások előállítása vagy elősegítése
 • Klasszikus liberális szellemiségű könyvek, pamfletek, más nyomtatott vagy online sajtótermékek kiadása
 • Az oktatás, képzés, tréning hangsúlyozása, előadások, tudományos tanácskozások, szakkonferenciák szervezése
 • Partnerszervezetekkel való nemzetközi együttműködés
 • A Kapitalizmus blog működtetése az Alapítvány eszméinek, értékeinek hirdetése céljából